Hvorfor skal du bruge negative søgeord i Google Ads?

Undgå spildtrafik ved at oprette en liste med negative søgeord
negative søgeord artikel

Oprettelse og vedligeholdelse at negativlister er essentielt, da det kan spare dig for irrelevante kliks. Budgettet skal nemlig helst bruges mere optimalt på det, der genererer konverteringer.

Negative søgeord er søgeord, der anvendes i Google Ads, så annoncerne ikke vises på irrelevante forespørgsler, når brugere søger på Google. Manglende anvendelse af negative søgeord er med til, at man som annoncør ikke får mest ud af sin annoncering, da budgettet for dagen opbruges på spildtrafik. Når en virksomhed kontakter ATAK Digital for at gennemgå deres Google Ads-konto, er en af de første ting vi undersøger historikken for søgetermer og negative søgeord. Oftest ser vi, at virksomheden har spildt penge på irrelevante søgetermer, da negative søgeord ikke er blevet prioriteret eller for den sags skyld komplet overset. 

Udover at det koster annoncøren penge, så er spildtrafik også medvirkende til at påvirke den ”sunde” Google Ads-konto. Med dette menes der, at spildtrafik typisk leder til en højere afvisningsprocent, da brugeren ikke har ”fået” det, denne har søgt efter. Det påvirker også kvalitetsresultaterne, hvorfor en annonce med gode forudsætninger får en lavere score, da der ikke er taget højde for negative søgeord. Hvis man gentagende gange for visninger på søgeord/søgefraser, som er irrelevante og dermed giver en lavere forventet klikrate, vil det påvirke performance for annoncen og kvaliteten.

Inden du igangsætter din annoncering

Vi anbefaler, at man inden igangsættelse af en annonce nøje tænker over negative søgeord, som man ikke vil associeres med. Forestil dig, at du er en mindre lokal virksomhed med speciale i smedearbejde. Derfor udarbejder du en annonce målrettet søgeordet “smedearbejde”, men du har ikke taget højde for negative søgeord. 

Dit mål med annoncen for smedearbejde, er at denne skal generere kvalitetsleads, som betaler dig for dit arbejde. Dog vil annoncen potentielt blive vist på søgefraser som “gratis smedearbejde”, “jobs inden for smedearbejde”, “smedearbejde praktik “etc. Du betaler dermed for trafik, der ikke indfrier dine mål. 

Standard negativliste

Fordyb dig med dit/dine produkter/ydelser, så du uploader lister over negative lister. Der findes en lang række standard negative søgeord, som kan implementeres for alle annoncører, men man skal være opmærksom på matchtypen. Hvis man ikke er opmærksom, kan man gå glip af relevant trafik til hjemmesiden eller have modstridende søgeord, som forhindrer annoncerne i at blive vist. 

Sørg for løbende optimering

Det er ikke alle søgeord/søgefraser, som man kan tilføje til sine lister over negative søgeord fra dag et. Der foretages en lang række kombinationer af søgefraser, hvor det målrette søgeord indgår, hvorfor man løbende skal se på rapporten for søgetermer. Denne viser søgeord og søgefraser, som dine annoncer har fået visninger på. Hvis der her er søgetermer, som man ikke vil associeres med og dermed ikke have visninger på, kan man tilføje det til negativlisten. Når de irrelevante søgetermer er markerede, kan man vælge om det specifikt skal gælde for annoncegruppen, for hele kampagnen eller tilføje det til negativlisten. Dermed fortæller man Google, at annoncen ikke skal vises, når der søges på søgetermet. 

Hvis du vil læse mere om de typiske faldgruber ved Google Ads, kan du med fordel læse mere her.