3 målestrategier for app-annoncering på Google Ads

Vælg den målestrategi, der passer bedst til din målsætning
01/03/2023 · Paid search
App-annoncering Google Ads
01/03/2023 · Paid search

Google Ads er et godt værktøj til annoncering af apps, så man kan opnå flere downloads. I denne artikel får du viden om, hvilke målestrategier du kan kan anvende, når du har til hensigt at annoncere for din app.

Applikationer kan have flere formål alt efter, hvilken virksomhedstype man driver, men fælles for disse virksomheder er, at de med app-annoncering kan få flere downloads af app’en og derigennem vækste forretningen. Flere virksomheder er i dag begyndt på udviklingen af en app eller har til mål at annoncere for deres app overfor målgruppen. Faktisk viser en undersøgelse, at 81% af virksomhederne inden for detailhandlen og 75% af virksomhederne inden for e-commerce gerne vil bruge annoncekroner på markedsføring af app’en de næste 12 måneder. 

Google Ads gør det nemt for virksomheder at annoncere for deres app, og det er en målbar indsats, som giver gode data samt rækkevidde baseret på den opsætning, man etablerer, når kampagnen for app-annoncering oprettes. Dog er der punkter, som har gjort sporingen svær, men ikke umulig, da Google har introduceret nye værktøjer, så man kan måle konverteringer – fx downloads – mere præcist på tværs af flere platforme. Android og iOS har for nogle annoncører været en bremseklods, men med de nye værktøjer, kan man spore mere præcist trods anonymisering. Værktøjerne er dermed med til at styrke effektiviteten på baggrund af privatliv fokuseret måling, samt at man hurtigt kan tilpasse sig ændringer, der kan være forårsaget af standarder på mobile enheder, der anvender iOS og Android. 

Konverteringssporing på tværs af platforme

Det er vigtigt, at man konfigurerer konverteringssporingen på tværs af platforme, så man opnår mere præcise data for konverteringerne. Tilbage i 2020 foretog Google i samarbejde med Greenberg en undersøgelse, hvor 10.620 brugeres adfærd stod til baggrund for en konklusion om, at brugere færdes sig på tværs af flere platforme, inden de udfører en handling. Denne handling kan være et køb, download eller noget helt tredje, som er genstand for det mål, man søger at opnå med sin annoncering. Konkret kom undersøgelsen frem til, at en bruger med en gennemsnitlig sessionsvarighed på 30 minutter i gennemsnit skifter mellem mobilweb og app op til fem gange, før denne udfører en handling. Det pointerer blot, hvor vigtigt korrekt konfiguration på tværs af platforme er, da man uden konverteringssporing ikke får indblik i værdifulde data. Det betyder med andre ord, at der er målehuller i annonceringen, der gør, at man ikke kan optimere annonceringen på tværs af flere platforme, hvilket er en begrænsning. 

For at undgå at man som annoncør står overfor flere målehuller, har Google udarbejdet en web-til-appoplevelsesguide – Web to App Connect – som man bør bruge, når man har til sinde at spore konverteringer på tværs af flere platforme. Et af punkterne heri er implementering af dybe links for de kunder, der allerede har installeret app’en. Forestil dig at du har en webshop, hvor du sælger sportssko. Brugeren, der søger efter sportssko, ser din annonce på Google og klikker på denne. Frem for at lande på din hjemmeside, kan du med dybe links lede brugeren direkte over på produktet i din app. Da app’en er optimeret til mobilen, oplever flere virksomheder, der anvender denne tilgang, at konverteringsraten stiger, når dybe links er medtaget. I en global undersøgelse fra februar 2022 kom Google Data frem til, at nogle annoncører oplevede mere end en fordobling af konverteringsraten grundes dybe links. For at nå i mål med dybe links kræver det, at man har teknisk knowhow, så man kan implementere teknikken, der skaber den gode oplevelse fra web til app. Til dette kan man som nævnt ovenfor anvende Googles værktøjer i Web to App Connect. Det er vigtigt at bemærke, at værktøjet i skrivende stund er i beta-version. 

Privatlivsfokuseret måling 

I forbindelse med fokusset på privatlivet har det skabt vanskeligheder for sporing af konverteringer, men disse udfordringer er fortid, når man fokuserer på optimering af ydeevnen med brugernes privatliv for øje. Disse nye tiltag er kommet for at blive, hvorfor man bør prioritere, hvordan man kan beskytte privatlivet hos brugerne samtidig med, at man genererer konverteringer i sin app. Man kan opnå langsigtet succes ved at anvende Google Analytics til Firebase, der er Googles svar på målingsløsningen for annoncører, som markedsfører deres app. Denne løsning er med til at levere værdifulde data på, hvordan brugere interagerer med din app, så du kan forstå dine brugeres adfærd og optimere effektivitet, rækkevidde og kampagnetilskrivningen på tværs af platforme. 

Med Google Analytics til Firebase er det i øjeblikket muligt at gøre brug af funktioner som tROAS-budgivning samt målgruppeadministration. Google er i gang med at lancere flere funktioner, som bliver udrullet løbende. Det er bl.a. funktionerne maksimeret ydeevne, udvidet beholdning og målgruppelister. Førstnævnte har til formål at forbedre dine app-kampagner gennem samtykkede og loggede data fra brugeren. Udvidet beholdning lukker op for connected TV, og sidstnævnte gør det nemmere for dig at engagere dine eksisterende appbrugere.

  • Målgruppeadministration
    Gennem målgruppeadministration har du mulighed for at ekskludere bestemte målgrupper, så din app-annoncering målretter sig de brugere, som du har til sinde, skal downloade og anvende din app. På denne måde undgår du at bruge annoncekroner på brugere, som ikke er relevante for dig. Forestil dig at der er en gruppe, som jævnligt downloader og afinstallerer din app, eller at du har brugere, som allerede er godt aktive på din app. Disse vil du ikke målrette dine app-annoncer til, hvorfor du med målgruppeadministratoren kan ekskludere disse. 
  • tROAS-budgivning
    Mål ROAS-budgivningen er en funktion i Google Ads, hvor du angiver, hvad du gerne vil opnå i værdi for handlinger, der sket i din app. Det giver dig mulighed for at fortælle Google, hvad din annoncering skal give i afkast for hver krone, du investerer i markedsføringen. Bemærk dog at man kan begrænse sine annoncer, hvis mål-ROAS sættes for højt. 

Når din app er tilkoblet til Firebase, kan du målrette dine annoncer til bestemte prædefinerede målgrupper eller selv oprette en målgruppe. Blandt de prædefinerede målgrupper kan man finde ”nyligt aktive”, ”ikke købere”, ”købere”, ”7-dages bortfaldende brugere”, ”7-dages bortfaldende købere” og ”7-dages ikke notificerede brugere”. Disse er de generelle anbefalede målgrupper, men der er også målgrupper, som er tilegnede til eksempelvis spil-apps.

Tilpas ændringer i forhold til iOS og Android platformsstandarder

Forbrugerne har talt, og udbyderne af iOS- og Androidtjenester har lyttet – desværre til frustration for marketingfolk. Da AppTrackingTransparency (ATT) blev en realitet, gjorde et sporingen mere kompleks på iOS-enheder. Ændringerne har været til stor frustration, men til fordel for brugerne, som ønsker privatlivets fred. For fortsat at kunne spore konverteringer på iOS-enheder og mulige fremtidige ændringer, har og vil Google fortsat udvikle forbedrede værktøjer, som kan måle på app-relaterede konverteringer og andre metrics. 

Planen er, at Google i 2023 får udviklet forbedrede værktøjer, men allerede nu kan man bruge værktøjet ”konverteringsmåling på enheden”. Formålet med videreudviklingen er, at rapporteringen skal gøre så nøjagtig som mulig. Ovennævnte værktøj er på nuværende tidspunkt Googles svar på en privatlivsbevarende løsning for sporing af brugeres adfærd og handlinger på apps. Det anbefales, at man allerede nu fordyber sig med konverteringsmåling på enheden og holder sig opdateret med de nye værktøjer som forventes at blive lanceret i 2023. 

Et af de nyere tiltag fra Googles side, som også skal hjælpe på væksten i forbindelse med app-annoncering er, at man via Google Analytics Firebase SDK kan opsætte og strømline konverteringsværdier i SKAdNetwork. SKAdNetwork er en API fra Apple, som tillader reklamenetværk som Google at registrere og tilskrive værdier til handlinger, som udføres i apps på iOS-enheder. Det er eksempelvis tilskrivninger som klik på annonce, download af app etc. inden for et givent tidsrum. For at få data fra ovennævnte API kræver det, at man er medlem i netværket.