Return on Ad Spend (ROAS)

Hvad er return on ad spend (ROAS)?

ROAS er en forkortelse for ‘Return On Ad Spend’, hvilket kan oversættes til afkastningsgraden af annonceforbruget. Det er et nøgletal, der kan sammenlignes med ROI. ROAS angiver det afkast, man får for hver krone, man har allokeret til sine annoncer. 

Beregningen er simpel ( ROAS = omsætning / annonceforbrug). Et resultat på >1 vil betyde et positivt afkast. Nogle vælger at regne ROAS i %, hvor ‘1’ vil svare til ‘100%’

Eksempel på ROAS

Der er brugt 2.000 kr. på annoncering, og dette har resulteret i et salg på 4.000 kr. Det giver en ROAS på 2 (200%). Med andre ord har man opnået en positiv ROAS. Det er dog svært at konkludere, hvad en tilfredsstillende ROAS er, da flere interne aspekter spiller ind. Som en tommelfingerregel er en ROAS på over 4 (400%) en ret god indikation for en positiv annonceringsindsats.

I Google Ads-regi kan man vælge at angive en mål-ROAS, så kampagnen søger et mål, når algoritmen skal vise annoncen for potentielle kunder.

Tilbage til ordbog