Return On Investment (ROI)

Hvad betyder Return On Investment (ROI)?

Return On Investment (ROI) er et af de vigtigste investeringstermer, som overhovedet findes. Return On Investment (ROI) bruges i denne forbindelse til at finde ud af, hvor stort et afkast du har fået på din investering

Har du investeret penge i en virksomhed – eller driver du din egen virksomhed – så er udtrykket Return On Investment (ROI) et af de begreber, som du skal kende til. Return On Investment vil her fortælle dig, hvor stort afkastet af din investering er, og om dette afkast kan svare sig sammenlignet med den risiko, som din investering altid vil indebære. Return On Investment er et tal, som er meget kendt og meget brugt i den finansielle verden, og som enhver investor eller forretningsejer kan finde frem til med nogle simple udregninger med lommeregneren.

Hvad er ROI?

Return on Investment er i denne forbindelse en blandt flere måder at sammenligne profitten med den investerede kapital. Blandt andre populære metoder udover ROI kan her for eksempel nævnes Return On Assets (ROA), Return On Net Assets (RONA), Return On Equity (ROE) eller Return on Capital (ROC).

ROI-begrebet skiller sig her ud fra de andre ved, at den kun ser på den absolutte bundlinje – profitten – hvilket til syvende og sidst også er det, som de fleste investorer vil vælge at fokusere på.

Return On Investment beregnes typisk på følgende måde: (Netto profit/Investeringer)*100. Dette tal vil i procent vise, hvor stor et afkast – eller ’return’ – som du som investor har på din investering.

Sammenligning af ROI og WACC

For at forstå det tal, som man får ud af ovenstående formål, så skal man altid huske at sammenligne det med WACC-tallet. WACC står her for weighted average cost of capital og dækker over de omkostninger, som din investering indebærer. WACC tager i særdeleshed højde for låneomkostninger, inflation og den risiko, som investoren påtager sig ved at investere i dette eller hint firma.

Med andre ord, hvis investeringsomkostningerne (WACC) er større end investeringsafkastet (ROI), så er investeringen ikke profitabel, og investoren bør overveje at finde et andet firma at investere i. Dette gælder også i en situation, hvor investoren i kroner og ører tjener en profit, men hvor denne indtjening ikke kan retfærdiggøre det niveau af risiko, som investoren har påtaget sig. Så frem ROI-tallet overstiger WACC-tallet, betyder det omvendt, at firmaet fra investorens synspunkt er profitabelt, hvorfor investoren bør fortsætte sin investering i firmaet.

Tilbage til ordbog