Mål-ROAS

Hvad er en mål-ROAS?

Nøgletallet indikerer konverteringsværdien, som man som annoncør gerne vil opnå for hver krone, man har investeret. Hvis man forestiller sig, at man har brugt 100 kr. på en annonce, som har genereret salg til 1.000 kr. vil ens ROAS ligge på 1.000%. 

I kroner og øre kan ROAS beregnes ved at dividere omsætningen, som kampagnen har genereret, med de udgifter, man har haft i forbindelse med annonceringen. 

Eksempel på beregning af ROAS

Omsætningen for kampagnen ligger på 40.000 kr., og omkostningerne ligger på 5.000 kr.. ROAS for kampagnen er derfor 8, hvilket indikerer, at for hver krone man har investeret, genererer man 8 kr. Det giver en ROAS på 800%, som er et klart signal på, at investeringen har givet et godt afkast.  

Inden man sætter en mål-ROAS er det vigtigt, at der ligger data til grund for fastsættelse af mål-ROAS, da man ellers kan begrænse kampagnen. Googles algoritme tager udgangspunkt i seneste 15 konverteringer indenfor en periode på 30 dage. Da budgivningen er baseret på machine learning, anbefales det, at man har lidt flere konverteringer inden for de 30 dage, så man skaber bedre forudsætninger for, at algoritmen kan imødekomme ens mål-ROAS.

Tilbage til ordbog