Automatisk budstrategi

Hvad er en automatisk budstrategi?

En automatisk budstrategi (Google Ads Smart Bidding) er en budstrategi der automatisk angiver din bud, alt efter hvor stor sandsynlighed der er for et klik eller en konvertering (alt efter hvilken budstrategi du har valgt). Der findes forskellige typer af automatiske budstrategi, som hver især er udviklet til at hjælpe med at opnå konkrete mål.

De overordnede automatiske budstrategier

  • Mål-CPA (pris pr. anskaffelse) har fokus på at målrette mod en specifik pris pr. anskaffelse
  • Mål-ROAS (target return on ad spend) har fokus på at øge konverteringsværdien og målretter mod en bestemt kampagneeffekt (ROAS)
  • Maksimer antallet af konverteringer sætter sit fokus på at maksimere dit antal af konverteringer
  • Maksimer antallet af klik justerer dine bud automatisk, så du får flest mulige klik ud af dit budget
  • Udvidet pris pr. klik (ECPC) er en kombination af manuel og automatisk budgivning med fokus på at øge konverteringer

 

Tilbage til ordbog