SEO-firma

Hvordan arbejder et SEO-firma?

Et SEO-firma er et eksternt SEO-bureau, der hjælper andre virksomheder med SEO. ATAK Digital i København er et eksempel på et SEO-firma, som tilbyder hjælp til søgemaskineoptimering.

Vi arbejder som SEO-bureau på følgende måde:

Den første kontakt

Den første kontakt med et SEO-firma – hvis man ikke kender bureauet i forvejen eller har fået dem anbefalet – kan være lidt upersonlig. Grunden til det skal findes i, at SEO for nogle kan virke som en diffus investering, som tager tid at skabe resultater inden for. Det er derfor vigtigt, at man kan stole på det SEO-firma, man sidder overfor, hvilket dog kan være svært at vurdere for mange virksomheder. Til et møde vil man også opleve, at SEO-firmaet typisk fremviser referencer.

seo firma

Indblik

Næste step er indblik, og det sker i mindre omfang, inden aftalen er indgået (oftest allerede til det første møde), hvor specialister har vurderet virksomheden, branchen, målgruppen og mulighederne.

  • Virksomheden: Hvilken type virksomhed er det, hvor store er de, hvordan er virksomhedens struktur/organisation, produkt osv. opbygget, generel økonomi og budget ift. marketing og herunder SEO. Disse informationer giver et SEO-firma et godt udgangspunkt, så man får en velovervejet og struktureret opstart.
  • Branchen: Det er enormt vigtigt i SEO at kortlægge branchen og læne sig op ad erfaringer. Her er det vigtigt for både SEO-firmaet og kunden at komme ned i detaljerne omkring udfordringer i branchen i forhold til SEO. Det er generelt ift. konkurrenceforhold i branchen, udvikling i branchen, faldgruber, kunderne osv.
  • Målgruppen: Virksomhedens målgruppen kan både B2B og/eller B2C, og det kan også både være kunder og/eller samarbejdspartnere, der søger på generiske søgeord og finder frem til virksomheden. SEO-firmaet analyserer målgruppen og kigger ned i deres søgemønstre, konverteringsrejse, købekraft osv.

seo analyse

Analyse

I dette step er aftalen indgået, og vi går dybere i analysepunkterne. Ovenstående punkter analyseres, og yderligere analysepunkter kommer til (ikke nødvendigvis dem alle):

  • SEO-analyse af hjemmeside: Hjemmesiden tjekkes for SEO-venlighed i både frontend og backend, herunder også fejl og mangler ift. content på tværs af hele hjemmesiden. Content-analyse laves dog først til sidst efter søgeordsanalyse/sidetræ.
  • Konkurrentanalyse: Dette punkt glemmer mange SEO-firmaer at tage med i deres indledende SEO-analyse og prissætter ud fra et gennemsnit. Det gør måske heller ikke noget, så længe man informerer kunden om, at prisen er sat ud fra et gennemsnit og ikke individuelt for denne kunde og konkurrenceforholdene. Vi bliver ofte spurgt ind til en pris, før en kunde vil indgå en aftale. Her estimerer vi også en pris, men man må aldrig glemme, at et SEO-firma ikke kan kigge på Google på fx ti forskellige søgninger og måske analysere fem konkurrenter for hvert søgeord – altså 50 analyser – på under 5-10 timer gratis. Og hvis de skulle gøre det, så gør de det ikke rigtigt, medmindre de investerer den tid gratis for at vinde kunden (det kan jo ske). En konkurrentanalyse giver indblik i, hvor stor konkurrencen er, hvad det vil kræve at tilpasninger/optimeringer på hjemmesiden, og ikke mindst hvor omfattende en linkprofil man skal planlægge at opbygge for at opnå topplaceringer på Google.
  • Søgeordsanalyse/sidetræ: En søgeordsanalyse kan både komme nu, tidligere eller senere i forløbet, men for os giver det oftest mening her. For et SEO-firma er det altid svært at vurdere, hvilke søgeord der er bedst at satse på, hvis man ikke har data nok. Man kan vurdere ud fra antal søgninger kombineret med konverteringsraten, og det er sjældent at de hænger sammen. Derfor spiller et SEO-firmas erfaring igennem mange år en kæmpe rolle, så udvælgelsen kan ske baseret på data – og hvis data altså mangler – på eksperternes mavefornemmelse. Søgeordsanalysen præsenterer alle søgeord, der er gode at optimere hjemmesiden på/investere i. Der er ikke altid plads til disse søgeord i hjemmesidens eksisterende struktur, hvor et sidetræ udarbejdes, hvor søgeord parres med eksisterende struktur, og der kommer forslag til nye landingssider, der placeres naturligt og hensigtsmæssigt på hjemmesiden.
  • Visuel- og brandidentitet: Design og branding spiller en stor rolle nu om dage. Enheder, vi bruger til at surfe rundt, inden vi tager en beslutning, er blevet mindre og hurtigere, hvorfor produktet/budskabet både skal præsenteres hurtigt og lækkert. Bureauer er blevet så meget bedre til at lave de flotte hjemmesider, der – udover et lækkert design – også med et gennemtænkt design kan sælge mere (denne disciplin er en del af konverteringsvenligheden). Virksomhederne er også blevet opmærksom på dette, og det betyder, at man tænker det visuelle i virksomhedens identitet, så det hele går op i en højere enhed. ATAK Digital har valgt at tage visuel identiet under samme punkt som brandidentitet, da vi kører analysen/laver vurderingen samtidig. Brandidentitet vurderes også i forlængelse af disciplinen reputation marketing, hvor både brugen af brandet sammen med det visuelle og skabelse af troværdighed spiller en stor rolle for en bedre brugeroplevelse og højere konverteringsrate.
  • Konverteringsvenlighed: Hjemmesidens design og konverteringsvenlig analyseres. Nogle brancher/virksomheder har mere konkurrence end andre, hvorfor der kan være større krav til nogle af vores kunder, jo højere konkurrencen altså er.
  • Når analysen er færdig, præsenteres forslag for kunden sammen med en eksekveringsplan.

seo eksekvering

Eksekvering

Når eksekveringsplanen er gennemgået med kunden, opdateres planen og endelig plan fremsendes til kunden. Alle rettelser, tilføjelser/udvidelser og optimeringer ift. indhold, grafik/design, call-to-actions, sporing osv. implementeres. Dette er/kan være en længere proces, og det kræver, at kunden også er en del af processen ved milepæle.

Eksekveringsplanen indeholder ligeledes en plan for det løbende optimeringsarbejde – hvor både strategien for on-site SEO er klarlagt og ligeledes den løbende off-site/linkbuilding-strategi. Fokus i det løbende optimeringsarbejde er typisk at skabe dynamik i og omkring hjemmesiden samt opbygge en linkprofil af høj kvalitet, der resulterer i høje rankings på Google og trafik fra de ønskede søgeord og dermed konverteringer, der afspejler investeringen.

I eksekveringsplanen er der (bør der være) ikke mindst sat tid af til løbende markedsanalyser med henblik på SEO. Dette gør vi ift. nye trends (fx søgetrends hos målgruppen), nye søgeord, nye konkurrenter eller eksisterende konkurrender, der truer kundens position på markedet/på Google.

 

Tilbage til ordbog