Linkstyrke

Hvad er linkstyrke?

I disciplinen linkbuilding gælder det om at “skaffe links” – altså få eksterne sider til at linke til din hjemmeside. Men der er stor forskel på, hvilke links man får, og hvor gode de er. Hvor gode eller dårlige de er, måles ud fra linkstyrken. Hvis man aktivt arbejder med linkbuilding, kan man stå i situationer, hvor man er i tvivl om, hvilke links man skal bruge tid på at skaffe, og hvilke man ikke skal. Det ønskværdige er selvfølgelig at få de links med højest linkstyrke. Men hvordan måler man det?

Der findes heldigvis en række af forskellige hjemmesider, hvor man nemt og hurtigt kan tilegne sig et overblik over linkstyrker. Når du skal vurdere, hvor god eller dårlig et givent link er, skal du kigge på den hjemmeside, hvor linket kommer fra. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være stor forskel på links, selvom de kommer fra samme hjemmeside. En hjemmeside har nemlig en overordnet domæneautoritet (eller domæneranking), men linkstyrken på hver af de respektive landingssider vil ikke være ens.

Forsiden vil i størstedelen af tilfældene være den stærkeste side, hvorimod undersider langt nede i hierarkiet ikke vil være lige så stærke. Af den årsag skal du tjekke den konkrete URL, når du vurderer linkstyrken, og ikke kun domænet. På hjemmesider som AHREFS og Majestic (Majestic skal du dog betale for) kan du tjekke både et domæne samt en URL, og du kan se ratingen for begge.

Hvad skal du være obs på?

Udover ovenstående skal du være opmærksom på interne links. Mere konkret skal du tjekke, hvor mange interne links, der fører hen til landingssiden, som du ønsker link fra. Ligger den langt nede i hierarkiet og er næsten umulig at finde frem til, eller er der internt link til siden helt ude fra forsiden? Dette er også afgørende for, hvor høj linkstyrken er. Det er meget svært at få et link fra en forside. Derfor børe du altid være opmærksom på, om landingssiden er “god nok” og værd at bruge tid på.

Du skal ikke lade dig snyde af, at domæneratingen umiddelbart er meget høj. Selvom domænet har en score på 60+, kan du godt risikere, at den specifikke landingsside kun har score på 3. Dette kan ske, hvis den ligger alt for langt nede i hierarkiet. Du skal derfor vurdere, hvor godt linket egentlig er, og hvad du får ud af arbejdet.

I vurderingen af, om et link er værd at bruge tid på, bør du – udover at kigge på URL-styrken – også kigge på relevansen. Selvom linkstyrken umiddelbart virker lav, kan værdien godt være høj. Værdien stiger, hvis relevansen er høj. Høj relevans på domænet kan altså betyde, at det alligevel er et rigtig godt link. Relevansen vurderes både ud fra domænet samt den konkrete landingsside. Der er selvfølgelig høj relevans, hvis indholdet relaterer sig til ydelsen/servicen, som din hjemmeside tilbyder.

Alle ovenstående faktorer bør tages i betragtning i vurderingen af et link.

Tilbage til ordbog