Hvad er Performance Max, og skal jeg kaste mig ud i det?

Du kan være med under hele kunderejsen
25/11/2022 · Paid search
Performance Max
25/11/2022 · Paid search

Oprettelse og vedligeholdelse at negativlister er essentielt, da det kan spare dig for irrelevante kliks. Budget som kan bruges mere optimalt på det, der genererer konverteringer.

Performance Max (også kaldet maksimal effektivitet) er en ny kampagnetype, som har til formål at konsolidere flere kampagnetyper i én og samme kampagne. Denne kampagnetype har været en betaversion, men er nu udrullet. Hvis man anvender Google Smart Shopping til sine shopping-kampagner, vil det ikke længere være muligt, da de pr. automatik er overgået til Performance Max senest ved udgangen af august 2022. Idet Performance Max er en kombination af Search-, Display-, Video-, Discovery- og Shopping-kampagner, kan man som annoncør være med under hele kunderejsen. Hvor man førhen skulle oprette flere kampagnetyper, kan man nøjes med Performance Max, men da det er så nyt, og at der som ved alle nystartede kampagner er en indlæringsperiode, så er det ikke alle, der har taget imod det med åbne arme. En af de væsentligste grunde herfor er, at det hele er baseret på automatisering og machine learning, hvorfor man som annoncør ikke har nær så meget kontrol. 

Sådan forløber kunderejsen

Den hyppigst anvendte kampagnetype er kampagner som er målrettet Googles søgenetværk (Search-kampagner), som er kendetegnet ved, at det er pull marketing. Brugeren søger aktivt efter et produkt/ydelse, og når forespørgslen er indtastet i søgefeltet, dukker de betalte annoncer op øverst på Google lige før de organiske søgeresultater. Det, der taler for at anvende denne type, er, at brugeren kan være tæt på en konverteringshandling – køb, udfyldelse af formular etc., men hvad har ligget forud for denne handling? Med Performance Max vil Google vise annoncerne overfor målgruppen under alle faser i kunderejsen og også trigge personer i målgruppen til at gøre overvejelse om et køb. Det handler om at være i ”top of mind” hos brugeren og være med tekstuelt samt visuelt. 

Hvis man kender til Google Ads og interfacet, når der oprettes nye kampagner, så er det lige til at oprette en Performance max-kampagne. Dog kræver det, at man som minimum har billeder. Video er ikke et krav, men det anbefales, da Google ellers selv vil sammensætte en video af de statiske billeder, som er uploadet. Alt tekst og kreativer i form af billeder, logo og videoer kaldes for aktiver. 

Er Performance Max et must?

Hvis man som nævnt har en webshop, der er tilknyttet Google Ads gennem feedet fra Google Merchant Center, så er det et must for de annoncører, som hidtil har anvendt Smart Shopping. Smart Shopping udfases helt, hvorfor annoncører er nødsaget til at bruge Performance Max, hvis man fortsat vil gøre brug af automatisering og machine learning. 

Hvorfor vælge Performance Max?

Data, data og atter data. Hvis man allerede anvender paletten af kampagnetyperne på Google Ads, giver det god mening at samle data under samme tag frem for at evaluere på flere kampagnetyper. I al sin enkelthed kan fordelene ved Performance Max koges ned til, at det er nemt, tidsbesparende og at det giver maksimal effektivitet. Man skal som annoncør gøre sig overvejelse om, Performance Max har relevans for ens virksomhed. Det er ikke alle, der kan drage nytte af Performance Max, men man bør teste det af for at få erfaring med kampagnetypen.

Ingen brugere er ens, hvorfor kunderejsen er kompleks at anskue, da alle er vidt forskellige. Google har historisk data, data på brugere, målgrupper, interesser, adfærd etc., som Performance Max-kampagner kan anvende, når Googles automatisering og machine learning træder i kraft. Hvis man vil være med under alle faser i tragten – fra top til bund, kan Performance Max være løsningen. Det er fortsat nyt, men det handler om at betro sig til de data, som Google har indsamlet. Man bør ikke drage konklusioner på kort tid, og det vil for fleres vedkommende betyde, at man skal være tålmodig. 

Fordelene ved Performance Max

  • Man er med under hele kunderejsen
  • Data samles under én kampagne
  • Performance Max anvender ”audience signals” – Google anvender signaler, interesser, tilpasninger og remarketing mere effektivt.
  • Viser annoncer for de der har interageret med din hjemmeside
  • Viser annoncer for de der har interageret med konkurrenternes hjemmesider
  • Man kan målrette annoncer mod nye kunder – Lookalike målgruppe
  • Man kan vælge, at annoncer kun skal vises til nye kunder 

Synes du, at det lyder spændende? Download vores whitepaper om Performance Max og bliv endnu klogere på, hvordan det kan bruges, og hvordan man får succes.