Keyword density

Hvad betyder keyword density?

Keyword density dækker her over, hvor mange gange et bestemt søgeord optræder i din tekst relativt til den samlede mængde af ord.

Skal du have søgemaskineoptimeret din hjemmeside, så er begrebet keyword density et af de termer, som du altid skal holde øje med. Keyword density dækker her over, hvor mange gange et bestemt keyword – eller søgeord – er at finde på en webside sammenlignet med det totale antal af ord. For at opnå den bedst mulige placering på Google, Bing og Yahoo så er kunsten her at opnå den perfekte balance, hvor der hverken er for mange eller for få søgeord i din tekst.

Hvad dækker begrebet keyword density over?

Keyword-density dækker som sagt over, hvor mange gange et bestemt søgeord i procent forekommer i en tekst på internettet. Brugen af keywords er en af de centrale elementer af enhver succesfuld hjemmesides SEO-strategi, hvor det gælder om, hverken at have for meget eller for lidt af et bestemt søgeord.

Hvis der er for få søgeord, så vil søgemaskinen ikke opfange hvilke søgeord, der er i de vigtige, eller hvad det overordnede tema for hjemmesiden er. Med andre ord, hvis temaet for din hjemmeside er ’EM 1992’, men hvis dette og lignende søgeord ikke er at finde i din tekst, så vil det være umådeligt svært for internet-brugere at finde din hjemmeside ved hjælp af søgemaskiner.

Omvendt, hvis du har alt for mange gentagelser af det samme søgeord, så vil søgemaskinen identificere din side som spam, hvilket medfører, at din hjemmeside ryger ud af søgemaskinens lister – med andre ord præcis det modsatte af, hvad du forsøger at opnå.

Matematisk så kan keyword density beregnes ved hjælp af følgende formel: (Antallet af søgeord/samlede antal ord)*100

Udviklingen indenfor SEO-branchen mht. keyword density

I starten af 1990erne var keyword-density et af de absolut mest afgørende begreber indenfor søgemaskineoptimering. Imidlertid betød udviklingen indenfor SEO-branchen, at firmaerne bag søgemaskinerne indså, at det var for let at manipulere deres søgemaskinebots til at booste en hjemmesides placering gennem en meget stor mængde af keywords.

Konsekvensen af dette var, at søgemaskinerne blev rettet til, så at de i dag også fokuserer på en lang række andre faktorer udover keywords. Dette ændrer ikke på, at keywords og keyword-density stadig er nogle af de afgørende elementer i en placering i toppen af Google, Yahoo og Bing, men det har betydet, at store hjemmesider, og de firmaer som udfører SEO for dem, har måttet tage en mere kompleks og holistik tilgang til at få deres hjemmeside derop, hvor det er sjovt.

Tilbage til ordbog