Google Panda

Hvad er Google Panda?

Google Panda er ikke en ny algoritme, og før dets opdatering i april 2012 var opfattelsen, at alle links enten førte intet eller lidt positivt til placeringen af et website, uanset linkets relevans og kvalitet. Denne opfattelse blev dog ændret under algoritmens opdatering og havde store konsekvenser for Googles søgeresultater. Websites, som tidligere placerede højt i de organiske søgeresultater, oplevede store fald i placeringer, hvor andre oplevede signifikante stigninger.

Opdateringen af Google Panda blev lanceret på samme tid med Google Penguin, hvorfor det skabte stor forvirring, om hvorvidt placeringsændringerne stammede fra den ene eller den anden opdatering. Det gjorde det også sværere at gennemskue, hvad der skulle til for at generobre tabte placeringer.

De tidligere mest kendte og benyttede SEO-teknikker blev lige pludselig ugyldige, og websites som udnyttede disse, blev nedtonet i søgeresultaterne. Dermed blev det muligt for Google at sænke søgeresultater, som ikke indeholdte content af høj kvalitet eller relevans for brugeren.

Helt konkret rammer Google Panda websites, som bl.a.:

  1. Har en høj bounce rate
  2. Har indhold af lav kvalitet øverst på landingssiden
  3. Anvender keyword stuffing

Opsummering af Google Panda

Google ønsker ikke at afsløre for meget om, hvad Google Panda opdateringen fokuserer på og prioriterer hos websites. Alligevel er elementer som content af høj kvalitet og relevans vigtige at prioritere i SEO-arbejdet, da de er med til at skabe en god brugeroplevelse, hvilket Google anerkender. Dog kan det kan være svært at gennemskue, hvornår der er tale om keyword stuffing. Oplever man, at et bestemt keyword bliver gentaget så meget, så det mister sit formål, er det værd at overveje, om det skulle nedtones for at være på den sikre side.

 

 

Tilbage til ordbog