Demografi

Hvad betyder demografi?

Demografi er en oversigt over effektivitet fordelt på demografi som alder, køn og indkomst (ikke fuld funktionel). Det er også muligt på kampagne- og annoncegruppeniveau at justere sin budgivning efter demografi. Du kan altså indstille din budjustering for personer med forskellige demografiske data. Fx at man vil byde 50 % mere for kvinder i alderen 18-24 år, da det er den primære målgruppe.

Demografiske ekskluderinger er også en tilgængelig funktion, så du kan ekskludere bestemte demografiske grupper fra din kampagne eller annoncegruppe.

Tilbage til ordbog