Sådan måler I bedst jeres SoMe-indsatser

Guide til mål og rapportering af SoMe-indsatser
25/05/2023 · Organic social, Paid social
Mål SoMe indsats
25/05/2023 · Organic social, Paid social

Sociale medier er vigtige markedsføringsplatforme, både når det kommer til organisk indhold og betalt annoncering. Bliv klogere på, hvordan I bedst muligt måler jeres SoMe-indsats her.

Når man skal måle sin SoMe-indsats er det vigtigt at tage udgangspunkt i formålet. Stil jer selv spørgsmålet “Hvorfor er vi til stede på sociale medier? Hvilke mål har vi?”. Er målet at sælge? At generere trafik til hjemmesiden? Eller er det måske for at øge kendskabet (brand awareness) eller opnå loyalitet?

Hvis ikke I tager udgangspunkt i formålet, kan det være svært at få et retvisende billede af indsatsen. Derfor skal I kortlægge de KPI’er (Key Performance Indicator), der viser evnen til at opnå målet.

Brug S-M-A-R-T

Når man arbejder med målsætning og måling af indsats, er det relevant at bruge S-M-A-R-T modellen.

S-M-A-R-T-modellen består af elementerne:

 • Specific (specifik): Målet skal være klart defineret og helt konkret.
 • Measurable (målbar): I skal kunne måle fremgangen mod målet.
 • Achievable (opnåelig): Målet skal være opnåeligt.
 • Realitic (realistisk): Målet skal være realistisk at opnå med de ressourcer, I har til stede.
 • Timely (tidsbestemt): I skal opsætte en tidslinje og I skal have en dato for, hvornår målene skal være nået.

Med andre ord skal I sætte mål, der er klart definerede, som kan måles, og som er realistiske at opnå inden for en given tidsperiode. Et eksempel på et mål ud fra S-M-A-R-T-modellen kunne være:

“På de næste 12 måneder skal vi øge omsætningen med 5 % alene ud fra indsatserne på Instagram, Facebook og LinkedIn”
Eller
“På de næste 12 måneder skal vi øge engagementet på tværs af Instagram, Facebook og LinkedIn med 5 %”.

Hvilke KPI’er skal man opstille?

Når man måler indsatsen på sociale medier, er der en række typiske KPI’er, man ofte måler på:

 • Antal kliks
 • Kommentarer
 • Likes
 • Følgere
 • Visninger af videoer
 • Rækkevidde på opslag
 • Delinger af opslag
 • Konverteringer
 • Mentions

Man måler dog ikke på dem alle, men man udvælger de KPI’er, som giver mening i forhold til dit formål med at være tilstede. Er formålet brand awareness, giver det fx god mening at måle på rækkevidde og visninger, mens det giver mindre mening, hvis formålet er at skabe loyalitet/engagement. I det tilfælde er det nærmere engagement i form af likes, kommentarer og delinger, der er de rette parametre at måle på.

De fleste vil naturligvis gerne have en høj score på alle parametrene, men det giver sjældent mening at måle på alle tingene. Nogle KPI’er er nemlig i konflikt med hinanden fx rækkevidde og visninger (brand awareness) kan konflikte med antal likes, kommentarer og delinger (engagement), da større rækkevidde typisk betyder lavere engagement rate – og omvendt. Sørg derfor for, at de opstillede KPI’er supplerer hinanden og giver et retvisende billede af det, I ønsker.

 • Mål: Brand awareness
  KPI’er: Likes, rækkevidde, kommentarer og mentions
 • Mål: Konverteringer
  KPI’er: Kliks, konverteringer
 • Mål: Engagement/loyalitet
  KPI’er: Likes, kommentarer, følgere og delinger

Sæt mål og og rapportér ud fra baseline

Hvor mange likes skal man så have? Hvor stor skal rækkevidden være? Når I skal opsætte de konkrete mål for de valgte KPI’er, er det vigtigt ikke blot at skyde et mål ud baseret på en mavefornemmelse. Målene bør sættes ud fra en baseline dvs. et udgangspunkt for jeres hidtidige SoMe-indsats, som I kan måle jeres fremtidige indsats op imod. Baseline kan fx være et gennemsnit af likes, rækkevidde, delinger, kommentarer etc. af jeres tidligere opslag. Ud fra denne baseline kan I så opstille mål og måle jeres nye indsatser. Hvis der er tale om nystartede SoMe-kanaler, kan I bruge de første måneder af perioden til at danne jer en baseline.