MX-records

Hvordan fungerer en MX-record?

MX-record står for Mail Exchange-Record og er en af flere ressourcer i navneserver-systemet.

MX-record er et system, som indikerer, hvilke specifikke IP-adresser e-mails skal sendes til – altså hvilken mailserver der er ansvarlig for modtagelse af e-mails på vegne af et domæne. MX-record kontrollerer dermed, hvilke mailservere der accepterer indgående mails på ens domæne, og hvor e-mails sendt til domænet skal ledes hen.

MX-record kan også bruges til at prioritere modtagelse af mails, hvis der er flere mailservere tilgængelige på ét domæne. Systemet bestemmer kort sagt, hvor en mail skal sendes videre til. Fx alle mails sendt til info@domænenavn.dk vil blive leveret til en mailserver. Herefter vurderer MX-record systemet, hvilken endelig destination mailen skal have. Det kan være til en specifik mail-adresse, en catch-all (modtager alle mails sendt til ukorrekte mail-adresser på domænet) eller blackhole (sletter spam-mails).

Tilbage til ordbog