Metadata

Hvad er metadata?

Metadata bliver oftest beskrevet som data om data. Det er alt det, som er med til at forklare det udenom selve indholdet.

Eksempelvis indeholder et Word dokument ofte metadata såsom copyright, sprog, publiceringsdato og så videre. Dette er data, som ikke er en del af det egentlige dokument, altså den data der bliver præsenteret for brugeren, men i stedet data der er med til at beskrive det data, der bliver præsenteret.
Et andet eksempel  er information om et musik nummer. Nummeret indeholder informationer  som titel, musiker/band, album titel, udgivelsesår, genre, etc. Igen er disse metadata ikke en del af selve musiknumret, som sagtens kan høres uden at man bliver informeret om, hvilket band der for eksempel er tale om.

Der findes imidlertid også en form for metadata, som har en direkte indvirkning på det data, der bliver præsenteret for brugeren.

Her er der typisk tale om metadata, som definerer en struktur. Et eksempel kunne være et digitalt billede, som oftest indeholder en højde og en bredte. Billedet kan, i dette tilfælde, ikke blive korrekt præsenteret uden denne information, men der er stadig tale om metadata, da billedets data stadig er den samme. Man kunne også forestille sig et dokument på et bestemt sprog. Hvis man ikke ved, hvilket sprog det er, kan det være meget svært at finde frem til den rigtige ordbog, men det ændrer stadigvæk ikke på den relevante data, og således er der tale om metadata.

Tilbage til ordbog