Konverteringsrate

Hvordan finder man konverteringsraten?

Denne metric i Google Ads viser, hvor ofte en interaktion med din annonce har ført til en konvertering. Værdien for konverteringsraten findes ved at dividere antallet af dine konverteringer med antallet af interaktioner. Interaktionerne kan være klik på annoncen, når det er en søgeannonce, og ved videoannoncer vil en interaktion være afspilninger.

Konverteringer / Interaktioner * 100 = Konverteringsrate. 

En søgeordskampagne, der har genereret 4 konverteringer med 119 klik, vil have en konverteringsrate på 3,36%. 

Det er svært at konkludere på, om en konverteringsrate er “god”. Men ses der på data for fx. e-commerce på globalt plan, ligger denne mellem 1-3% i gennemsnit. 

Tilbage til ordbog