Kontostatus (søgeordsplanlægning)

Mange Google Ads-konti kan have en lang historik og være meget tung på anvendte søgeord. Når man som annoncør vil undersøge mulige søgeord, som man kan udvide med, kan søgeordsplanlæggeren anvendes. Denne består af flere metrics, hvoraf et af dem er kontostatus. Denne metric viser om søgeordet allerede eksistere på kontoen, eller om denne er sat i negativ. Hvis feltet er tomt, indikerer det, at man ikke har medtaget søgeordet.

Hvis man forestiller sig, at man er en gartnerservice, hvoraf man gerne vil fokusere på græsplæner, fordi det er højsæson, kan man søge efter “hjælp til græsplæne”. Ud fra kontostatus vil man få indblik i, om søgeordet/søgetermet er inkluderet. Hvis den er det, kan man se om søgetermet indgår i en pauset kampagne/annoncegruppe.   

Tilbage til ordbog