HTML (HyperText Markup Language)

Hvad er HTML?

HTML (HyperText Markup Language) er det dominerende opmærkningssprog til brug på hjemmesider på internettet. HTML består af HTML elementer der yderligere består af HTML tags, indesluttet i vinkel parenteser, som for eksempel <html>. Et HTML element er ikke det samme som et HTML tag, da et element kan bestå både af enkelt tags, eksempelvis <br>, og af start og slut tags, eksempelvis <h1>Dette er en overskrift</h1>. Ydermere er der elementer der kræve brug af flere forskellige typer tags. Hvis man for eksempel vil gøre bruge af et liste element, kan det gøres således:

<ul>
<li>punkt 1</li>
<li>punkt 2</li>
</ul>

Hverken <ul> … </ul> eller <li> … </li> kan fungere alene.

Når det er sagt, er HTML tags blot tekst, lige som alt andet, og man har derfor brug for et program til at fortolke og præsentere indholdet.

I forhold til HTML vil man typisk gøre brug af en browser. Browseren vil ikke vise disse tags, men bruger dem til at fortolke hvordan indholdet skal struktureres og præsenteres. Eksempelvis vil <u>Noget tekst</u> understrege Noget tekst.

Der er ligeledes HTML elementer der bruges til andre formål end tekst præsentation, for eksempel <img> tagget, som bruges til at præsentere billeder. I dette tilfælde er det dog også nødvendigt med det der kaldes for attributter. Browseren ved jo ikke, hvilket billede den skal præsentere eller hvor det er placeret.

En attribut kan være en del af et enkeltstående tag eller et start tag. I tilfældet med vores <img> tag, kan vi give det attributten src, således: <img src=”billede.jpg”> Det er god praksis at bruge gåseøjne, men så længe at der ikke er mellemrum i attribut dataene, dikterer HTML standarden det ikke. Det gør XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language) standarden imidlertid, men da der er tale om HTML og ikke XHTML her, vil jeg lade dette ligge for nu.

HTM eller XHTM?

Alt det der hidtil er beskrevet, er naturligvis en del af HTML standarden. Men det validerer også i forhold til en anden standard, som HTML populært sagt er bygget på, nemlig SGML (Standard Generalized Markup Language). I det historiske perspektiv må det nødvendigvis nævnes, at HTML rent faktisk ikke er bygget på SGML. De to blev udviklet sideløbende, men da HTML overholder SGML standarden, har det ikke den store betydning. SGML kom dog først, nemlig i 1989, hvor HTML først kom i 1990.

Nu spørger man så sig selv, hvorfor der er brug for to standarder der gør det samme, men det der hidtil er beskrevet, er jo kun en lille del af HTML standarden. Der er meget mere, som SGML standarden ikke inkluderer. For eksempel er HTML standarden meget specifik vedrørende hvad tags må kaldes, således vil et tag ved navn <lollipop> ikke være tilladt, hvor det er helt lovligt ifølge SGML standarden. Ligeledes dikterer HTML standarden hvilken opgave de forskellige tag skal varetage. Dette er ikke tilfældet ifølge SGML standarden.

Der er efterhånden bred enighed om, at HTML standarden hører fortiden til, og at man bør benytte sig a XHTML standarden, der overholder både SGML og XML standarderne. XHTML standarden er derfor en smule mere restriktiv i forhold til hvad man kan, må og skal, men dette er imidlertid en positiv ting, da det eliminerer en række problemer i forhold til browsersupport.

Tilbage til ordbog