Grey hat SEO

Hvad er grey hat SEO?

Hvis man har erfaring med SEO, er man måske stødt på de to begreber ”white hat SEO” og ”black hat SEO”. Det er udtryk for, i hvor høj grad man følger Googles retningslinjer i sit SEO-arbejde. Google har nemlig opstillet nogle ”regler” for, hvordan man kan optimere sin hjemmeside for at opnå de høje placeringer. Men som altid er der nogen, der er fristet til at bryde reglerne. ”White hat SEO” er således udtryk for det SEO-arbejde, der udføres på ”lovlig” vis og i overensstemmelse med de opstillede retningslinjer. Black hat SEO drejer sig om de lyssky metoder, hvor man kan opnå store resultater, men også løber en stor risiko. Grey hat SEO er et udtryk, der lægger sig midt derimellem. Med andre ord er grey hat SEO de SEO-metoder, der ligger på kanten af, hvad Google anser som ordentligt.

Grey hat SEO er den gyldne middelvej mellem regelrytteren og den såkaldte dare devil. Det er et udtryk for de metoder, der befinder sig i grænselandet mellem acceptabelt og uacceptabelt i Googles øjne. Med grey hat SEO kan man hurtigere opnå bedre resultater, end hvis man holder sig på den helt rene side af retningslinjerne. Til gengæld skal man også træde varsomt og med stor omhu. Man risikerer nemlig at blive straffet af Google, hvis man kommer for langt over i ”black hat SEO”-området.

Grey hat SEO-strategier er som sagt dem, der hverken er helt lovlige eller helt ulovlige set med Googles øjne. De typiske eksempler på grey hat SEO er:

Overoptimering/overdreven brug af søgeord

De fleste, der arbejder med SEO, er klar over søgeordenes betydning. Søgeord er nemlig med til at fortælle Google, hvad ens side handler om – og dermed hvor højt man skal ranke på det pågældende søgeord. Hvis man bruger utroligt mange søgeord, kan det i første omgang skabe bedre placeringer. Men en unaturlig brug af det samme ord vil også give dårligt indhold og gøre det umuligt for en menneskelig bruger at læse. Derfor er det noget, der på længere sigt bliver straffet af Google.
Grænsen mellem naturlig og unaturlig brug af søgeord er svær at definere. Derfor kan man med grey hat SEO bevæge sig i denne gråzone. Grey hat SEO vil betyde, at man bruger unaturligt mange søgeord, men ikke så mange, at det går over og bliver black hat SEO.

Selvskabte og selvbetalte links

Også gode links har afgørende betydning for ens ranking. Men det er ikke altid nemt at skaffe sig relevante og stærke links fra andre hjemmesider. Derfor kan det være fristende selv at opkøbe gamle domæner med høj trust og linke til sin egen hjemmeside derfra.
Også her kan man gøre brug af metoden i forskellig grad. Og det kan være svært for Google at gennemskue, hvad der er selvskabte og selvbetalte links, og hvad der ikke er. Derfor er der igen tale om grey hat SEO.

Gode resultater – men høj risiko

Det kan være fristende at gå over til de mere lyssky SEO-metoder. Det er nemlig ofte set, at det skaber langt bedre resultater, hurtigt. Men både black hat SEO og grey hat SEO kommer samtidig med store risici. Man kan nemlig risikere, at Google lugter lunten og straffer din hjemmeside. Google holder sig generelt ikke tilbage med at straffe uærligt SEO-arbejde, da det kompromitterer Googles primære funktion – nemlig at skabe værdi for slutbrugeren/kunden.

Googles robotter bliver hele tiden bedre til at læse, forstå og gennemskue. Tidligere var det helt almindelig praksis at spamme med søgeord på hjemmesider, så man opnåede de bedste rankings. I dag handler det i langt højere grad om at skabe værdifuldt indhold. Når man beskæftiger sig med black eller grey hat SEO, er det derfor ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt Google opdager det – men hvornår. Efterhånden som algoritmerne bliver mere komplekse og komplicerede, bliver de nemlig også bedre til at gennemskue uærligt SEO-arbejde. De gode resultater, der kan opnås med black og i nogen grad grey hat SEO kommer altså også med en høj risiko.

Sådan straffer Google black og grey hat SEO

Som sagt er det vigtigt for Google at bekæmpe de lyssky og destruktive SEO-metoder. Derfor kan det få store konsekvenser for ens hjemmeside, synlighed og dermed også virksomhedens omsætning, hvis man bliver stemplet som udøver af black hat SEO eller grey hat SEO.

Man kan som udgangspunkt risikere at blive straffet på en af følgende måder:

Google filtrerer søgeresultater

Har Google mistanke om, at der er udøvet grey hat SEO på en af dine undersider, kan man risikere, at den bliver filtreret ud af søgeresultaterne. Det vil sige, at resten af hjemmesiden stadig indekseres, men den pågældende side kan ikke længere findes. Hvis den pågældende underside ranker på et søgeord, vil man altså helt gå glip af trafikken.

Google reducerer sidens ranking

Man kan dog også risikere, at det uærlige arbejde går ud over hele hjemmesiden. Google kan straffe din hjemmeside ved at reducere dens ranking, så du mister dine placeringer på tværs af søgeord. Det er naturligvis også med til at mindske synligheden, trafikken og dermed omsætningen.

Google fjerner din hjemmeside

I værste tilfælde kan man risikere, at ens hjemmeside helt ryger ud af indekset. Det vil sige, at den slet ikke kan findes på Google. Er man først blevet blacklistet, er det utroligt svært, dyrt og tidskrævende at kæmpe sig tilbage igen. Er ens hjemmeside helt ude af Google, går man gennemsnitligt glip af 80% af al trafik.

Uanset hvordan man bliver straffet for sin grey hat SEO, kan det få store konsekvenser for virksomhedens og hjemmesidens succes. Det er samtidig utroligt svært at komme tilbage i Googles favør, når man først er blacklistet. Derfor før man som tommelfingerregel holde sig væk fra brugen af black hat SEO og grey hat SEO.

Tilbage til ordbog