Google trends

Hvad er Google Trends?

Google trends er et gratis værktøj fra Google, der giver indsigt i væsentlige data om søgeord. Eksempelvis har man mulighed for at se, præcis hvor mange søgninger, der bliver foretaget på et givent søgeord. Man kan også blive klogere på, hvornår søgningerne sker, og hvor i landet de kommer fra. Ved hjælp af forskellige filtre kan man få adgang til uvurderlig viden om ens primære og sekundære søgeord, som giver mulighed for at optimere og effektivisere arbejdet med både Google Ads og SEO. Samtidig får man bedre kendskab til sine kunder og målgruppe.

Vælg de rigtige søgeord

Både når man arbejder med Google Ads og SEO, er det afgørende, at man forstår at arbejde med de rigtige søgeord. Arbejder man med søgeord, der enten er upopulære eller har en negativ udvikling, risikerer man at spilde både tid og penge. Omvendt kan man få langt mere værdi for min indsats, hvis man arbejder med de søgeord, der trender lige nu. Det er ikke alene mere effektivt at arbejde med de rigtige søgeord, men det er også sjovere og mere motiverende. Hvis man er seriøs omkring sin SEO og Google Ads, kommer man altså ikke udenom at bruge Google Trends værktøjet.
Med Google Trends får du direkte adgang til data fra verdens mest brugte søgemaskine – nemlig Google selv. Værktøjet giver klart svar på, om søgningen på et givent søgeord og dermed efterspørgslen er på vej op eller ned. Derfor får du et klart og brugbart billede af, hvilke søgeord der trender på dit felt, og hvor det giver mening at lægge sin indsats og ikke mindst sine annoncekroner.

Derudover får du spændende og relevant viden om brugerne, som også kan bruges i din marketing-indsats. Det er nemlig ikke altid nok at kende til det rigtige søgeord – man skal også vide, hvor og hvornår der bliver søgt allermest. Det giver nemlig den bedste mulighed for at målrette sine kampagner effektivt. På den måde bliver de synlige for den mest relevante målgruppe på det bedste tidspunkt.

Hvordan virker værktøjet?

Google Trends er både nemt og gratis at bruge. Du kan tilgå det ved at klikke her. Det er tilgængeligt for alle og kan indstilles ved hjælp af filtre, så du kan koncentrere dig om netop de data, der er relevante for dig og din forretning. Google Trends giver mulighed for at søge på et søgeord eller et emne og se, præcis hvor mange søgninger der foretages og hvornår.

Ved hjælp af filtre kan man indstille grafen og tallene, så man får den mest nyttige viden. Du kan med fordel bruge følgende filtre:

Geografi: Søg globalt eller på et bestemt land. Du kan også søge helt ned på enkelte byer og dermed få et klarere billede af, hvor din målgruppe befinder sig geografisk set.

Tid: Vælg en tidsperiode og se, hvordan søgeordet har udviklet sig. Du kan vælge perioder på alt fra de sidste 4 timer til helt tilbage til 2004.

Kategorier: Vælg en bestemt niche, en branche eller et emne.

Søgning: Bliv klogere på, hvilke type søgninger, der foretages. Google Trends bruger data fra hele Google netværket. Med denne funktion kan man derfor se, om søgningerne primært foregår på Google selv, i billedsøgningen, på YouTube eller måske i Google Shopping.

Google Hot Trends

Som en tilføjelse til det klassiske Google Trends værktøj er der nu kommet ”Google Hot Trends”. Tilføjelsen viser op til 25 af de hotteste og hurtigste voksende søgninger lige nu og bliver opdateret hver time. Det giver en unik mulighed for at spotte trends, mens de sker, og få maksimalt ud af dem. Du kan tilgå Google Hot Trends ved at klikke her og vælge Danmark som region i bunden. Du vælger selv det antal søgninger, du vil se, men maksimalt op til 25 søgeresultater på en gang.

Tilbage til ordbog