Forventet klikrate

Hvad viser forventet klikrate?

Forventet klikrate er en søgeordsstatus, der angiver, hvor stor sandsynlighed der er for, at der vil blive klikket på din annonce, når den vises ved det pågældende søgeord. Det er uanset din annonces position, udvidelser og andre annonceformater, som kan have indflydelse på annoncens mulighed for eksponering og synlighed.

I beregningen af den forventede klikrate tager Google højde for søgeordets tidligere effektivitet målt ud fra annoncens positionering. Den forventede klikrate er en estimering baseret på antagelsen om, at søgeordet matcher nøjagtigt. På auktionstidspunktet beregnes en mere præcis forventet CTR, som er baseret på enhedstypen, søgetermerne og andre faktorer på auktionstidspunktet.

Der er tre mulige statusser

  1. Over gennemsnittet
  2. gennemsnitlig
  3. under gennemsnittet.

Hvis søgeordets status er “gennemsnitlig” eller “over gennemsnittet”, betyder det, at der ikke er alvorlige problemer med den forventede CTR for søgeordet, når det sammenlignes med alle de andre søgeord.

Er statussen “under gennemsnittet”, betyder det, at du bør overveje at ændre din annoncetekst, så den er mere direkte relateret til dine vigtigste søgeord.

Det er vigtigt at påpege at den forventede klikrate kun er en prognose, så den adskiller sig fra de reelle klikrater, som vises i kolonnen “CTR” på din konto, og som viser hvor effektivt det aktuelle søgeord er.

Tilbage til ordbog