Faktureringsmuligheder i Google Ads

Hvilke faktureringsmuligheder findes der i Google Ads?

Du har overordnet to faktureringsmuligheder:

  • Manuel betaling
  • Automatisk betaling

Manuel betaling

Manuel betaling er selvsagt en mulighed, der gør, at du manuelt skal foretage en indbetaling på Faktureringssiden for at tillade Google Ads at bruge penge på klik. Denne indstilling er mest egnet, når du tester Ads eller har et begrænset budget og ikke kan afgrænse det på anden vis.

Automatisk betaling

Når du har testet Google Ads, bør du vælge “Automatisk betaling”, og vi anbefaler faktisk, at du vælger det fra begyndelsen af. Du har nemlig rigtig mange muligheder for at styre dit forbrug på, så du sagtens kan lade Google Ads trække de brugte penge på klik automatisk.

Ligesom “Manuel betaling”, findes “Automatisk betaling” på Faktureringssiden. Øverst i Oversigten kan du se din næste faktureringsgrænse. Faktureringsgrænsen opnås efter 30 dage, hvor der faktureres eller ved et af faktureringsintervallerne: 400 kr. hæves først til 1.600 kr. , så til 2.800 kr. og til sidst til  4.000 kr. Faktureringsgrænsen hæves, hver gang din konto når op på grænsen, inden de 30 dage er gået. Det kan hænde, at der faktureres lidt mere end grænseværdien, hvilket skyldes, at det er en konto, der meget hurtigt forbruger klik. I toppen af faktureringsoversigten er der en mulighed for at følge, hvor stor en udestående saldo, du har, og hvor langt der er til næste betalingsgrænse.

 

Tilbage til ordbog