Eksperiment

Hvordan eksperimentere man med Google Ads-kampagne?

Google Ads giver mulighed for at eksperimentere med forskellige opsætninger af kampagnerne i din konto. Du kan lave ét eksperiment pr. kampagne ved at vælge indstillingerne for den pågældende kampagne og gå helt ned i bunden, hvor du finder “Kladder og eksperimenter”. Først skal du oprette en kampagnekladde og foretage ændringer af den, uden at det har konsekvenser for din oprindelige kampagne.

Når du har foretaget de ændringer, du vil teste på, kan du klikke på ‘Kampagneeksperimenter’ og oprette et eksperiment ved at klike på + knappen. Her skal du navngive dit eksperiment. Note: det må ikke have samme navn som en kampagne eller et andet eksperiment.

Herefter skal du vælge en start- og slutdato samt den procentdel af den oprindelige kampagnes budget du vil tildele eksperimentet. Det kunne for eksempel køre med 50/50. Hvis du gerne vil afslutte dit eksperiment manuelt skal du vælge “Ingen” i slutdato.

Tilbage til ordbog