Demografi

Demografisk målretning er en mulighed på Google Ads, som til tider overses, men der er værdifuld data, som bør medtages i optimeringen af målgruppesegmenteringen. Google Ads gør det muligt at byde på forskellige aldersgrupper, køn, forældrestatus (gælder ikke for alle kampagnetyper) og husstandsindkomst (ikke tilgængeligt i Danmark). 

 • Aldersgruppe
  Grupper: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 eller derover, Ukendt
  Tilgængelighed: søge-, display-, discovery- og videokampagner. 
 • Køn
  Grupper: Kvinde, Mand, Ukendt
  Tilgængelighed: søge-, display-, discovery- og videokampagner. 
 • Husstandsindkomst
  Grupper: Øverste 10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, 41-50%, Nederste 50%, Ukendt
  Tilgængelighed: søge-, display-, discovery- og videokampagner.
  Bemærk: Denne vil optræde i sektionen “målgrupper” > “demografi”, men er ikke tilgængelig i Danmark. Derfor vil der blot stå “ukendt”. 
 • Forældrestatus:
  Grupper: Forælder, Ikke forældre, Ukendt
  Tilgængelighed: display-, discovery- og videokampagner. 
Tilbage til ordbog