Delt budget

Hvad er et delt budget i Google Ads?

Når du opretter kampagner i Google Ads, har du mulighed for at tildele dine kampagner et gennemsnitligt dagligt budget til hver enkelt kampagne, eller opsætte et delt budget, der fordeler budgettet mellem flere kampagner. Et delt budget kan være fordelagtigt at bruge, hvis du har begrænset tid til rådighed til at overvåge individuelle kampagnebudgetter, men alligevel stræber efter at opnå flest klik på dine annoncer, uden at sprænge rammerne for dit daglige budget.

Et delt budget giver Google mulighed for at justere og tilpasse, hvordan budgettet fordeles på de inkluderede kampagner. Delte budgetter er effektive, hvis du har flere kampagner, der deler ét fælles mål for kunden. Har du fx et dagligt budget på 600 kr. der skal fordeles ligeligt mellem to kampagner, og den ene kampagne  ender med kun at bruge 240 kr. så tillader et delt budget at overføre det overskydende budget til den anden kampagne med henblik på at maksimere det samlede resultat for alle kampagnerne.

Det er altid muligt at skifte tilbage til individuelle kampagnebudgetter, hvis du ønsker selv at styre, hvor meget af dit budget du bruger på hvert enkel kampagne.

Tilbage til ordbog