Database

Hvad er en database?

Kort fortalt er en database en struktureret samling af information, der kan præsenteres i en tabel. Et godt eksempel er en telefonbog, der opstiller navne, adresser og telefonnumre. Der er flere typer af databaser, og tabeller refererer til typen relationel database.

En elektronisk database er en samling af regler for præsentation og indtastning af informationer i fx en tabel. Reglerne formuleres typisk i sprogene SQL eller MySQL, mens PHP bruges til at forvandle databasens indhold til indhold på en hjemmeside.

Et eksempel på SQL kunne se således:

SELECT fornavn, efternavn, gade/vej, husnummer, postnummer, by
FROM persontb, adressetb
WHERE persontb.adresseID = adressetb.adresseID
AND persontb.alder = 35

Elektroniske databaser kan bruges som et hjemmesidedomænes opslagsværk, så informationer der skal bruges på flere forskellige sider under samme domæne, kan hentes fra ét centralt sted.

Databaser er især nyttige, når de informationer, du bruger, ændrer sig ofte.

Det kan fx dreje sig om information som nyheder, artikler, produktbeskrivelser, produktsider osv.

Det ville være besværligt, hvis man fx opdagede en stavefejl i en af dine produktbeskrivelser, og man herefter skulle lave rettelsen på hver eneste side, hvor beskrivelsen forekommer. Hvis man derimod benytter en fælles database, så kan man rette fejlen på alle sider, hvor beskrivelsen optræder automatisk.

Andre typer af databaser:

  • Hierarkisk database
  • Inverteret liste database
  • Objektorienteret database
  • Netværksdatabase
Tilbage til ordbog