Automatisk betaling

Hvad er automatisk betaling, og hvordan fungerer debitering?

Med automatisk betaling betaler du efter dine omkostninger er påløbet. Du kan dog stadig foretage en separat manuel betaling for dine omkostninger, selvom du har valgt automatisk betaling. Dine omkostninger kan opkræves ved kreditkort eller bankoverførsel.

Hvordan debiteres du ved automatisk betaling?

Ved automatisk betaling bliver du debiteret for dine omkostninger 30 dage efter din seneste debitering, eller når din konto når et foruddefineret beløb (din betalingsgrænse) – alt efter hvad der indtræffer først.

Betalingsgrænsen opnås efter 30 dage, hvor der faktureres eller ved et af faktureringsintervallerne: 400 kr. hæves først til 1.600 kr. , så til 2.800 kr. og til sidst til  4.000 kr. Betalingsgrænsen hæves, hver gang din konto når op på grænsen, inden de 30 dage er gået. Det kan hænde, at der faktureres lidt mere end grænseværdien, hvilket skyldes, at det er en konto, der meget hurtigt forbruger klik.

Tilbage til ordbog