Appudvidelse

Hvornår er appudvidelse relevant?

Denne udvidelse er kun tilgængelig for søgeannoncer, og det er kun muligt at få annonceudvidelsen vist på mobile enheder som mobiler og tablets, da udvidelsen linker til en app. 

Det er en udvidelse, som kun er relevant, såfremt man har en app, hvor brugere eksempelvis kan foretage handlinger som køb. Appudvidelsen bruges hyppigt af virksomheder, som har en webshop (appbutik) med dertilhørende app med mulighed for at anvende app’en til køb af tøj, dagligvarer m.v. 

Hvis målet med markedsføringen er at få flere downloads af app’en, så er det en klar anbefaling, at man anvender denne udvidelse. Det er dog vigtigt at app’en er brugervenlig, og at det lever op til formålet, samt at der gives incitament til at downloade appen. Brugeren skal være villig til at bruge app’en frem for at tilgå hjemmesiden, hvorfor der ses flere eksempler på virksomheder, som giver x-procent tilbud, hvis man bruger app’en fremfor hjemmesiden.

Tilbage til ordbog