Algoritme

Hvad er en algoritme?

Algoritmer er en stor del af digital markedsføring. Det er nemlig en mekanisme, der på baggrund af data giver et resultat. Algoritmer er både en stor del af søgemaskiner og sociale medier, hvor algoritmerne på baggrund af data viser brugerne resultater. Ordet algoritme er en association til “arithmos”, der er den græske betegnelse for “tal”. Data som algoritmerne indsamler kan oversættes til tal, og selve processen ligger i at mekanismen (fx en computer) indsamler data, som eksempelvis kan bruges til digital markedsføring.

Hvordan fungerer algoritmer i forhold til søgemaskiner?

Algoritmer bruges af søgemaskiner til at vurdere/beregne en hjemmesides relevans/værdi/styrke ift. et givent søgeord eller en frase. Søgemaskiner som Google, Bing og Yahoo opdaterer løbende deres algoritmer efter et relevanskriterium for at give de bedste resultater for brugerne. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, på den måde som algoritmer beregner og leverer et søgeresultater på. Fordi personer med kendskab til algoritmerne, kan udnytte de huller, der nu måtte være.

En algoritme er en blandt flere beregninger foretaget af søgemaskinerne for at vise de mest korrekte søgeresultater. I perspektiv til sociale medier – fx Facebook er platformens algoritme med til at definere, hvad du får vist, når du er i dit nyhedsfeed. Algoritmen er også med til at bestemme, hvilke annoncer du får vist på Facebook baseret på de data, som algoritmen har samlet om dig som bruger. Det kan med andre ord formuleres som en mekanisme, der på baggrund af viden om dig, historik, cookies etc. kan “forudsige”, hvad du vil finde interessant.

Nogle algoritmer beder om “hjælp”, hvor man i startfasen angiver sine interesser (fx på TikTok), hvorefter indhold vises på baggrund af præferencer, men man mødes også af annoncer, videoer og foreslået indhold, som ikke er i ens interesse (fx på Facebook eller Googles partnernetværk). Når det sker kan man oftest klikke på en knap, hvor der eksempelvis står “hvorfor ser jeg dette?” eller lignende. Her angiver man ud fra valgmuligheder, at det ikke er interessant. Det tages dermed med i algoritmens beregning, således at indhold som vises er mere målrettet til brugeren. Algoritmer er derfor med til at bestemme, hvad du ser på baggrund af den adfærd, du udviser, når du bruger det pågældende medie.

Tilbage til ordbog