Ads

Hvad betyder ads?

 Ads er en engelsk betegnelse, der på dansk betyder annoncer.

Ads bruges i et vidt begreb og dækker over mange forskellige medier. Med medier menes platforme, der tillader virksomheder at annoncere indhold.

De medier der typisk anvendes til Ads er følgende:

  • Google Ads – Denne platform anvendes af annoncører, som gerne vil have vist annoncer øverst på søgeresultaterne, når brugere foretager en søgning. Annoncerne kan også målrettes til bestemte målgrupper, geografiske lokationer m.v.
  • Facebook Ads – Denne platform anvendes af annoncører, som gerne vil målrette annoncer til bestemte målgrupper på platformen. Hvor det primært er B2C-kunder, man kan hverve.
  • Instagram Ads – Da Instagram er ejet af Facebook, kan annoncerne, som oprettes i Facebooks Business Manager også vælges til at blive vist på Instagram. Ligeledes her er det primært private kunder, man kan nå ud til.
  • TV Ads – Annoncer som virksomheder kan få vist i ”pauserne” mellem programmer. Disse annoncer er ikke nær så målrettede, som ovennævnte Ads-typer.
  • Nyhedsmedie Ads – Annoncer som virksomheder kan få vist på nyhedshjemmesider. Det kan være bannerreklamer, som mediet selv indsætter på hjemmesiden eller gennem Googles partnernetværk, hvis nyhedsmediet tillader dette. Dermed kan der med display-annoncering målrettes annoncer til bestemte målgrupper.

Det, der også kendetegner ovennævnte medier, er, at medierne også betegnes som Paid Ads. Det vil sige, at man som annoncør betaler for fx klik på annoncen, som linker til en bestemt destinationsside, som man selv har valgt. Forskellen mellem de ovennævnte medier er, at nogle af disse betegnes som pull-marketing og andre som push-marketing. Ads er ikke alene begrænset til ovennævnte typer, der er bl.a. også Ads i apps og øvrigt sponsoreret indhold, som man kan købe sig til på niche-hjemmesider.

Læs mere om, hvordan annoncer udformes under emnet annoncetekst

Tilbage til ordbog