A/B testing

Hvad er A/B testing?

A/B testing er et synonym for splittesting, hvor man du tester og afprøver forskellige variationer.

Udtrykket bruges især i forbindelse med Google Optimize, Googles webstedsoptimeringsværktøj

Med Google Optimize og A/B testing kan du:

  • teste forskellige landingpages
  • måle resultater via statistikker
  • tilpasse dine landingpages, så du opnår større brugertilfredshed samt bedre konverteringer

Vores anbefaling

Website Optimizer er let at komme i gang med. Udfordringen er din landingsside. Vi anbefaler, at du først får foretaget en komplet analyse af dine landingsside af en Analytics Qualified Individual

  • Dernæst skal du, via dit webbureau, udarbejde nogle variationer til dine dårligst performende landingsside
  • Lav meget gerne flere variationer pr. landingsside
  • Igangsæt Google Website Optimizer samtidig med Google Ads
  • Filtrer løbende de dårligst performende landingssider fra
Tilbage til ordbog