Case: Dartshop.dk

Fra ROAS på 327% til 847% med Performance Max

Dartshop.dk er Danmarks største onlineshop med udstyr til dart. Hos Dartshop.dk kan man købe alt fra dartskiver og -pile til komplette pakker med særlige tilbud. Hos ATAK Digital har vi fornøjelsen af at samarbejde med Dartshop.dk, hvor vi har vækstet trafikken, konverteringerne og konverteringsraten gennem Google Ads. Fokus har særligt været på Google Shopping.

Fra Smart Shopping til Performance Max

Da Google udfasede Smart Shopping, valgte vi Performance Max (PMax) som afløser. Med denne nye kampagnetype sørger vi for, at Dartshop.dk er med under hele kunderejsen og på flere platforme. Målet med denne nye kampagne var, at forbedre konverteringsraten samt reducere prisen pr. konvertering.

Inden overgangen fra Smart Shopping til PMax lå konverteringsraten på 3,82%. Der var en god strøm af trafik til hjemmesiden, og historisk data blev taget med i betragtning for produkternes performance, således at de rette aktivgrupper kunne oprettes. Vi lagde en plan for aktivgrupperne, optimerede annoncebudskaberne til vores målsætninger og implementerede målgruppesignaler. Dermed skabte vi gode forudsætninger for, at Googles algoritme rammer den rette målgruppe. I den forbindelse oprettede vi tilpassede målgruppesegmenter, så aktivgrupperne kunne målrette sig de brugere, som havde besøgt konkurrenternes hjemmesider. Med flere og mere konkrete målretningsområder blev fundamentet for PMax lagt, og kampagnen blev sat i gang, så Dartshop.dk nu er med under hele kunderejsen.

126
Stigning i antal konverteringer
Flere konverteringer
109
Stigning i konverteringsrate
Fra 3,82% til 8,00%
159
Forøgelse af ROAS
Fra 327% til 847%
”I over 10 år har jeg været kunde hos ATAK Digital, som har hjulpet mig med Google Ads og SEO. Jeg er yderst tilfreds med de resultater, vi har opnået for Dartshop.dk, hvor både ROAS, antallet af konverteringer og konverteringsraten er steget. Jeg ser frem til det videre samarbejde!”
Ib Langberg Rasmussen
Dartshop.dk

Uddybning af casen og resultater

Overgangen til Performance Max medførte på blot en måned en markant udvikling – vel at mærke med det samme budget. Konverteringerne steg med +126,29%, prisen pr. konvertering blev reduceret med -55,59% og konverteringsraten steg fra 3,82% til 8,00% – en stigning på 109%. Gennem vedligeholdelse, optimering af annoncebudskaber og tilføjelse af nye aktivgrupper har Performance Max ydet maksimal effektivitet for kunden til trods for færre eksponeringer og tilsvarende antal klik. Det bevidner, at trafikken til Dartshop.dk er blevet mere kvalificeret. Tilmed har vi med Performance Max reduceret den gennemsnitlige klikpris, og ROAS er steget fra 327% til 847% i perioden.

Sådan greb vi opgaven an

STEP 01
Planlægning og eksekvering

Smart Shopping blev udfaset, og afløseren blev Performance Max. Alle elementer af Performance Max blev gennemgået og tilpasset til formålet med kampagnen. Målgruppesignaler blev implementeret og aktivgrupper tilrettelagt på baggrund af historisk data. 

STEP 02
Opsætning af ny kampagne

Kategorier i onlineshoppen blev valgt som aktivgrupper. Kreativer og annoncebudskaber blev udarbejdet og CTA for kampagnen fastlagt. Målgruppesignaler blev tilknyttet, og kampagnen blev igangsat.

STEP 03
Evaluering og løbende optimering

På bare én måned performede den nye kampagne bedre end Smart Shopping. Løbende blev flere målgruppesignaler implementeret og annoncebudskaber testet. Nye aktivgrupper blev tilføjet for også at dække andre kategorier på kundens onlineshop.