Endnu en opdatering fra Apple giver misvisende resultater for virksomheder, der arbejder med marketing

iOS 15 har mærkbare konsekvenser for virksomheder
30/09/2021 ·
30/09/2021 ·

Apples seneste opdatering af deres iOS enheder har igen voldet problemer for marketingvirksomheder. iOS 15 er lanceret, og forbrugerne har nu mulighed for at anvende den nye funktion ”Mail Privacy Protection”.

Det er ikke længe siden, virksomhederne, som arbejder med marketing, sidst blev mødt af en barriere i forbindelse med Apples iOS 14 opdatering af styresystemet. Det skaber frustration hos virksomhederne, da endnu en sporingsmulighed besværliggøres.

Den nye opdatering med iOS 15 har mærkbare konsekvenser for virksomheder, som arbejder med e-mailmarketing, da Mail Privacy Protection er en ny feature, hvor Apples brugere kan slå en funktion til, som giver et uklart billede af, hvilken enhed der er anvendt til at åbne e-mailen. Dermed kan virksomheder ikke måle og spore på samme måde som hidtil. Åbningsraten er ikke så gennemsigtig mere, hvorfor nogle virksomheder, som måler succes gennem denne attribut, skal omstille sig og tænke i andre baner.

Negativ effekt på automatiserede e-mail-flows

Det er ikke ualmindeligt, at virksomheder anvender e-mail-flows i deres markedsføring overfor kunderne. Flere systemer er specielt udarbejdet til det formål, hvor rapportering bl.a. viser åbningsrate som et måleværktøj til konverteringer. Den nye systemopdatering kan have betydning for flowet i den forstand, at virksomhederne der har opsat gensending af mails til personer, som ikke har åbnet mailen ikke med sikkerhed ved, om modtageren reelt set har åbnet forrige mail, da Mail Privacy Protection kan sløre registrering af dette. Derudover kan det volde problemer for flows, hvor der er indtastet tidsinterval for, hvornår næste mail skal tilsendes.

Hvilke attributter skal der måles på?

Data bliver med andre ord svære at indsamle, når Apple privatiserer oplysninger, som førhen var tilgængelige i forbindelse med e-mailkampagner. Det har været et spørgsmål om tid, og det kan forventes at andre virksomheder også arbejder på sløring af data for at følge den udvikling, der ses indenfor området.

Måling af succes med e-mails skal evalueres ud fra andre attributter, som stadigvæk er tilgængelige. Det går ikke at vi bare ser på, og det er en udfordring, man som virksomhed kan finde alternative måder at vurdere succeser på. Når åbningsraten ikke viser et gennemsigtigt resultat, kan klikraten anvendes. Hvordan der måles på dette er en anden disciplin, hvor man skal mestre Google Analytics og opsætning af UTM-tracking. Det kræver, at der for hvert link, som indgår i mailen, er opsat UTM tagging, således at kampagnesporing fortsat er muligt at måle på. Hvis virksomheden tester på sine mail med A/B test, så anbefales det, at CTR tages i betragtning, inden der konkluderes på, hvilken mailtype der har givet det bedste resultat.